Čistící a úklidové prostředky, dezinfekční prostředky, barvy, laky, hnojiva a substráty...

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

VZOR PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMOUVY

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

CHEMICKÉ PRODUKTY-Pavel Vinkler

IČO: 47817861

U Bělidla 1277/13, 790 01 Jeseník

Tel.: 777 695 663

 

V Jeseníku dne 1. ledna 2023

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.chemickeprodukty.nakupujeme.cz  s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo…zboží značky…… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ….……… korun a ……...… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies